EU PROJECTS


Adrest sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie realizuje projektu pt. „Opracowanie nowej funkcjonalnej tkaniny przeznaczonej na mobilne meble wypoczynkowe Brandee, bezpośrednio napełnianie powietrzem.”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, działanie 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”

Wartość projektu: 151 351.50 zł
Wartość dofinansowania: 128 648.34 zł
Okres realizacji: 01/09/2018 – 29/02/2020


Adrest sp. z o.o. korzysta ze środków unijnych w ramach projektu Polskie Mosty Technologiczne. Projekt Polskie Mosty Technologiczne współfinansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa III ”Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach”, Działanie 3.3 „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, Poddziałanie 3.3.1 „Polskie Mosty Technologiczne”.